page view image

«Min skam» – samtale med Nadia Ansar // Garborgdagar

Informasjon
event image

Nadia Ansar er psykolog, spesialist i emosjonsfokusert terapi og spesialist i klinisk familiepsykologi. Alle har ei emosjonell historie. Nadias bok kastar lys på viktigheita av å ta den på alvor. Med boka Min skam ønsker ho nå å nytta si personlege og faglege stemme til å fortelje om den flinke minoritetsjentas kamp for å få lov til å vere seg sjølv.


Hennar bok om å vekse opp i kryssilden mellom det likestilte, norske samfunnet og den patriarkalske kulturens forventingar skapar viktig innsikt for nordmenn, med forskjellige, kulturelle bakgrunnar.


«Min skam - En historie om forventninger og løsrivelse» har fått gode skussmål av anmeldarane, og er ei av Time biblioteks mest lånte bøker i 2023. Boka er nominert til «Bokhandlerprisen» 2023.


Nadia blir bokbada av bibliotekar Kristine Helgesen.

Billete: Lina Hindrum

garborgdagar2024