page view image

Alfred Fidjestøl: Hulda Garborg og Askerkretsen // Garborgdagar

Informasjon
event image

Den såkalla Askerkretsen rundt Arne og Hulda Garborg på Labråten i Hvalstad i Asker, var ein kulturpolitisk maktfaktor som har vore med å endra og påverka korleis Noreg ser ut den dag i dag. I foredraget får me høyra om Hulda Garborgs sentrale rolle i kretsen. 

Alfred Fidjestøl er ein norsk journalist, filosof, biograf og sakprosaforfattar. Han har blant anna skrive biografiar om Georg Johannesen, Egil Drillo Olsen og sjimpansen Julius. Hulda Garborgs liv og virke har han skildra i «Trass alt: Det norske teatret 1913-2013» (2013) og «Frå Asker til elden – historia om Askerkretsen 1897-1924» (2014). Fidjestøl har blitt tildelt Gyldendals Sult-pris (2014), Språkrådets språkpris (2017) og Samlagsprisen (2022). 

Ansvarleg: Folkeakademiet Time i samarbeid med Garborgdagar

Foto: Agnete Brun

garborgdagar2024